• dream.edu.vn
  • dream.edu.vn
  • dream.edu.vn
  • dream.edu.vn
  • dream.edu.vn

dream.edu.vn
Nghệ thuật hiện thực hóa ước mơ

HỌC MIỄN PHÍ

BUSINESS ENGLISH COURSE – TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI CƠ BẢN MIỄN PHÍ

Khóa học sẽ giúp học viên nâng cao kỹ năng giao tiếp Anh văn, cung cấp những kiến thức kinh tế, tạo môi trường học tập thoải mái theo phương pháp lấy người học làm trọng tâm cùng với các hoạt động thảo luận, bài tập cá nhân và nhóm...

Mã khóa học: FREE021

Chi tiết khóa học

ĐỂ CÓ VIỆC LÀM NGAY

Kỹ năng giao tiếp với nhà tuyển dụng Kỹ năng viết CV Bí quyết đạt mục tiêu và có việc làm ngay.

Mã khóa học: FREE020

Chi tiết khóa học

THUYẾT TRÌNH HIỆU QUẢ

Khóa học là kết tinh của những kiến thức, nhận thức đúng đắn kết hợp với kỹ thuật Trình Bày hiệu quả, dễ dàng sử dụng được đúc kết từ quá trình huấn luyện và triển khai thực hiện ở nhiều học viên, ở nhiều lứa tuổi, ở nhiều công ty, kết hợp với những kinh nghiệm của chính giảng viên sau quá trình áp dụng chúng trong sau 12 năm làm công tác huấn luyện và đào tạo.

Mã khóa học: FREE017

Chi tiết khóa học

Miễn Phí Tin Học Văn Phòng

Chương trình học: Microsoft Outlook Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Powerpoint

Mã khóa học: FREE019

Chi tiết khóa học

KHÓA HỌC MỚI

BÁN HÀNG HIỆU QUẢ

Đặc biệt: Miễn hoàn toàn học phí

Mã khóa học: NECE 015

Chi tiết khóa học

PRESENTING EFFECTIVENESS

Trình Bày Hiệu Quả

Đặc biệt: Miễn hoàn toàn học phí

Mã khóa học: NECE007

Chi tiết khóa học

TIẾNG TRUNG CẤP TỐC

Đặc biệt: Miễn hoàn toàn học phí

Mã khóa học: SS001

Chi tiết khóa học

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TẬN GỐC RỄ

Đặc biệt: Miễn hoàn toàn học phí

Mã khóa học: NECE003

Chi tiết khóa học