Miễn Phí Tin Học Văn PhòngBạn có muốn sở hữu ngay kỹ năng:

• Soạn thảo và trình bày văn bản chuyên nghiệp.

• Xây dựng các bài trình chiếu chuyên nghiệp và kỹ năng trình bày thuần thục trên slide cho các báo cáo

• Tạo lập, trình bày các bảng tính, mẫu dễ dàng.

• Hiểu và giải quyết các vấn đề, các bài toán trong thế giới thực/công việc trên máy tính bằng Excel

• Sử dụng email chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh

Thời gian: 18h30’ Thứ Hai và Thứ Sáu hàng tuần

Địa điểm: Bon Café, 86 Mạc Thiên Tích

GV: Hoàng Anh Tú – www.facebook.com/hoanganhtu2810

       Sales Force Effectiveness – Coca cola

Chú ý: mang theo laptop khi đi học

Đăng ký: (1) www.dream.edu.vn (2) comment tên/số đt/email vào event, đến 30/10/2017

Hotline: 0 901 032 320  Email: hotrokhachhang@dream.edu.vn. Website: www.dream.edu.vn


ĐĂNG KÝ