TRAIN & TRAINER_KỸ NĂNG DẪN GIẢNG CHUYÊN NGHIỆPKỹ Năng Dẫn Giảng Chuyên Nghiệp

Đối tượng học viên

Khóa học Kỹ Năng Dẫn Giảng Chuyên Nghiệp được thiết kế cho người làm công tác dẫn giảng như giảng viên nội bộ, các trưởng phòng ban/bộ phận, giảng viên/giáo viên các trường, giảng viên chuyên nghiệp.

Mục tiêu khóa học

Khóa học nhằm cung cấp các khái niệm, qui trình và kỹ thuật để giảng viên thực hiện huấn luyện trên cơ sở lấy người học làm trọng tâm tạo lớp học có sự tập trung, tham gia và áp dụng của học viên.

Sau khi kết thúc phần này, học viên có thể:

 • Mô tả vai trò và năng lực của người giảng viên chuyên nghiệp
 • Xác định các bước chuẩn bị buổi giảng
 • Thực hiện dẫn giảng nội dung logic, dễ hiểu
 • Thực thiện các kỹ năng trình bày chuyên nghiệp có sự kết hợp với các công cụ hỗ trợ
 • Thực hiện các kỹ năng tạo thuận lợi cho quá trình học
 • Mô tả cách đánh giá và hoàn thiện buổi giảng

Thời lượng khóa học

1 ngày

Phương pháp đào tạo

Khóa học dựa trên cách tiếp cận lấy người học làm trọng tâm nhằm phát huy sự tham gia tích cực của học viên vào quá trình học. Các hoạt động học tập tạo điều kiện để học viên tận dụng kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng sẵn có nhằm thay đổi thái độ cũng như hành vi của họ trong công việc.

Giảng viên áp dụng các phương pháp sau để chuyển tải nội dung phần bài giảng này:

 • Thảo luận mở (class discussion)
 • Thảo luận nhóm/đôi (discussion)
 • Trình bày (presentation)
 • Phát ý tưởng (brainstorming)
 • Trò chơi (game for training)
 • Minh họa (demonstration)
 • Thuyết giảng ngắn (lecture)
 • Đóng vai (role play)
 • Bài tập cá nhân và nhóm (syndicate exercise)
 • Thực hành (practice)
 • Diễn đàn mở (open forum)
 • Tọa đàm (pannel discussion)

Số lượng học viên

Tối đa 20 người

Giảng viên

Jackie Nguyễn (Nguyễn Văn Út)

Nội dung khóa học

Chủ đề

Nội dung

Kết quả học tập

Phần I – Nhận thức về vai trò và năng lực của người giảng viên chuyên nghiệp

 • Mô hình năng lực giảng viên
 • Nhận thức về vai trò và nhận thức cần có của giảng viên
 • Năng lực cần có – mô hình 4P
 • Giúp học viên tìm hiểu và nhận thức rõ về vai trò, nhiện vụ và năng lực cần có của giảng viên chuyên nghiệp
 • Sử dụng mô hình năng lực 4P và các khía cạnh xây dựng kỹ năng trình giảng

Phần II – Xác định các bước chuẩn bị buổi giảng

 • Chuẩn bị trước ngày đào tạo
 • Chuẩn bị trong ngày đào tạo
 • Xác định danh sách công việc và thời gian cần chuẩn bị trước và trong ngày đào tạo

Phần III – Kỹ năng dẫn giảng

Giới thiệu bài giảng

 • Mở đầu khóa học
  • Giảng viên giới thiệu
  • Làm tan băng
  • Xác nhận mong đợi học viên
  • Xác lập qui ước lớp học
 • Giới thiệu bài giảng – Công thức GLOSS
 • Sử dụng các kỹ thuật gợi mở để tạo nên môi trường học tập thoải mái
 • Giới thiệu bài giảng theo công thức GLOSS để tạo sự tập trung và khích lệ học tập

 

Trình bày nội dung bài giảng – Công thức EASE

 • Trình bày nội dung bài giảng rõ ràng, thuyết phục và tương tác theo công thức EASE

 

Kỹ năng trình bày

 • Ngôn ngữ hình thể
  • Ánh mắt và giao tiếp mắt
  • Tư thế
  • Cử chỉ, điệu bộ
  • Di chuyển và vị trí đứng
 • Giọng nói
 • Lời lẽ
 • Sử dụng các công cụ trực quan
  • Bảng giấy/bảng lật
  • Máy chiếu và màn chiếu
  • Bút trình chiếu
 • Xác định và thể hiện cách thức sử dụng ngôn ngữ hình thể, giọng nói, lời lẽ phù hợp với đối tượng học viên và nội dung bài giảng
 • Xác định và thể hiện cách thức sử dụng công cụ trực quan chuyên nghiệp và phù hợp với đối tượng học viên và nội dung bài giảng

 

 

Kết thúc nội dung – Công thức OFF

 • Kết thúc bài giảng theo công thức OFF

Phần IV – Tạo thuận lợi và quản lý quá trình học

Tạo thuận lợi cho quá trình học

 • Tạo môi trường thân thiện, thoải mái
 • Khuyến khích học viên tham gia và chia sẻ
 • Khích lệ và động viên,
 • Đặt câu hỏi và trả lời,
 • Cho phản hồi,
 • Thực hiện và đúc kết hoạt động.
 • Khuyến khích học viên suy ngẫm và áp dụng
 • Xác định và thực hiện cách thức tạo môi trường thân thiện, khuyến khích học viên tham gia, chia sẽ, suy ngẫm và áp dụng
 • Thực hiện kỹ năng sử dụng câu hỏi theo quy trình
 • Thực hiện kỹ năng thực hiện hoạt động theo quy trình

 

Quản lý lớp học

 • Quản lý thời gian
 • Quản lý học viên
 • Quản lý các tình huống
 • Xác định các chiến lược quản lý lớp học và học viên

Bảo hành

Học viên sẽ được thực hành liên tục trong vòng 06 tháng dưới sự hỗ trợ (huấn luyện và phản hồi) của Giảng Viên và các học viên khác đến khi thành thục, tức học viên được thực hành giảng dạy thực tế các khóa học tại Dream Training đến khi thành thục.

Học phí

3,000,000 VND giảm 100% còn 0 VND

Học viên chỉ đóng 1,000,000 VND cho tiền hội trường, teabreak và chi phí sắp xếp thực hành giảng dạy thực tế trong 06 tháng


ĐĂNG KÝ