Tài liệu cơ bản dành cho học viên

Thương Lượng Hiệu Quả

Thương lượng hiệu quả là quy trình thương lượng cơ bản dành cho lực lượng bán hàng, giúp chúng ta có chuẩn bị chu đáo trước khi bắt đầu, tỉnh táo đưa ra những đề xuất cũng như trả lời các đề xuất khi thảo luận, cùng các chiến thuật ra quyết định hiệu quả. Thương lượng hiệu quả được Jackie Nguyễn (Nguyễn Văn Út) biên soạn cho lực lượng bán hàng GT của Holcim. Người sử dụng nên chỉnh sửa lại cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của mình. Thân ái, Jackie Nguyễn
Đăng nhập để tải được tài liệu | Nguyễn Văn Út 03/01/2017


Hiển thị 1/Tổng số 1