Tài liệu chuyên sâu

Phân tích đề tài xây dựng website TMDT bất động sản

Sách sẽ phân tích quá trình xây dựng website TMDT bất động sản. Các công nghệ sử dụng trong quá trình xây dựng.
Đăng nhập để tải được tài liệu | Nguyễn Văn Út 07/06/2017

Xử Lý Phản Bác Hiệu Quả

Phương pháp xử lý phản bác (phản đối) hiệu quả, giữ được mối quan hệ với khách hàng, trình bày thuyết phục và đạt được cam kết từ khách hàng. Tài liệu được biên soạn bởi Jackie Nguyễn (Nguyễn Văn Út) cho Coca-cola. Người sử dụng nên chỉnh sửa lại cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của mình. Thân ái, Jackie Nguyễn
Đăng nhập để tải được tài liệu | Nguyễn Văn Út 03/01/2017

TDOM_Quản lý vùng lãnh thổ

TDOM_Quản lý vùng lãnh thổ danh cho Sales, SS, ASM kênh truyền thống
Đăng nhập để tải được tài liệu | Nguyễn Văn Út 29/12/2015


Hiển thị 3/Tổng số 3