Videos hay dành cho cuộc sống

Đừng từ bỏ ước mơ Đừng bao giờ gục ngã Never Give Up Vietsub

Một video có sức thuyết phục và khích lệ tinh thần mạnh mẽ, giúp bạn có động lực thực hiện ước mơ của cuộc đời mình - trở thành người bạn muốn trở thành
Nguyễn Văn Út 31/12/2015

Viên phấn

Chúng ta thường đỗ lỗi cho hoàn cảnh (một thứ do chúng ta tưởng tượng nên) làm chúng ta không thể thực hiện được những gì chúng ta mong muốn, không thể hiện thực hoá ước mơ. Chúng ta vượt lên trên hoàn cảnh bằng nỗ lực hay may mắn?
Nguyễn Văn Út 29/12/2015

Hiển thị 2/Tổng số 2